De Expeditie ontleent zijn naam aan shippingafdeling van het voormalig industrieel complex van ACEC in Gent. De herbestemming ervan sluit aan op de visie om van de site een stedelijk ontwikkelingsgebied te maken. Die visie kreeg zijn beslag in het Ruimtelijk Structuurplan Gent als culturele zone.

De Expeditie is een antwoord op een dubbele problematiek. Met name: de verloedering van de Gentse buurt Sluizeken-Tolhuis-Ham en de leegstand van oude industriële complexen, enerzijds. En anderzijds: het grote tekort aan geschikte ruimtes voor creatie, repetitie en presentatie in het Gentse

Sluizeken-Tolhuis-Ham is een typische Gentse arbeidersbuurt. De sporen van het industriële verleden van de stad zijn er nog duidelijk te zien: beluiken, oude fabrieksterreinen, de tastbare aanwezigheid van de haven,… Door het verpauperde aanzicht van de buurt en de inwijking vanuit andere contreien trokken de laatste jaren veel bewoners weg en kampt de buurt met een negatief imago. De aanwezigheid van een cultureel productie- en presentatieplatform zal de aantrekkelijkheid van de buurt vergroten.

Voor artiesten en culturele organisaties is het momenteel een probleem om in Gent geschikte werkruimtes te vinden. De vraag is veel groter dan het beschikbare aanbod. De Expeditie beantwoordt in die zin aan een grote nood van diverse Gentse culturele actoren.