Victoria Deluxe zet als sociaalartistieke werking projecten op die een stem geven aan meer (diverse) mensen. De artistieke input beschouwen we als een motor die tot een dynamisch samenlevingsverhaal en tot nieuwe vormen van kunst- en cultuurcreatie kan leiden. De artistiek-maatschappelijke werkvormen zijn theater, audiovisuele media, nieuwe media, fotografie, beeldende kunst, debat en maatschappelijke actie, … De projecten vertrekken vanuit de inbreng en voorstellen van de participanten en zijn gericht op het versterken van de deelnemers. Samen met verschillende kunstenaars, de participanten, vaste medewerkers en vrijwilligers wordt er gewerkt in de richting van een kwaliteitsvol en artistiek bemiddeld eindproduct waar zowel deelnemers, makers als mensen uit de context trots op kunnen zijn.


Dok Noord 4F /102, 9000 Gent
T +32 (0)9 324 80 26
info@victoriadeluxe.be
www.victoriadeluxe.be