De Expeditie is een aantal jaren geleden opgezet als een noodzaak en een visionair idee: flexibele werkruimte voor artiesten combineren met de efficiƫntie van een bedrijvencentrum. Gent was en is een creatieve broedplaats, waar ook toen al meer plannen dan ruimte(s) waren.

In dit snel veranderende landschap hebben artiesten en organisaties nood aan ruimte, maar ook aan feedback en interactie.
Het doel van de Expeditie was complementaire creatieve organisaties samen te brengen in een plek die de motor zou kunnen zijn van een nieuw stadsdeel in (her)ontwikkeling.

Een aantal jaren verder zijn partners gewijzigd, noden en tijden veranderd, maar de grondgedachte van De Expeditie blijft stevig overeind: flexibel inspelen op de noden van artiesten en organisaties, werkruimte bieden en creativiteit stimuleren in een cultureel bedrijvencentrum op een bijzondere plek in de stad.

Werkplaats als ankerpunt

Centraal bij de Expeditie staat de werkplaats: een thuisbasis voor artiesten en creatief-culturele organisaties waarbij de diversiteit van praktijken, disciplines en knowhow een stimulans en aanleiding vormen voor samenwerking, partnerships en delen van kennis, materiaal, mensen en ideeën.
Daarbij kiest de Expeditie er voor om geen volledig uitgeruste theaterzaal in te plannen en kiezen we voor een maximaal uitgebouwde werkplaats. In het nieuwe masterplan worden wel alle opties opengehouden voor een mogelijke verschuiving van bestemming in de toekomst.

Synergie en diversiteit als rode draad

De Expeditie is een werkplaats voor theater, circus en performance, mediastudio, atelier en muziekstudio en een kruispunt waar artistiek, cultureel, creatief en sociaal werk mekaar in alle diversiteit ontmoeten en versterken.
De Expeditie zoekt naar synergie in praktijk en visie tussen gezelschappen, organisaties en culturele ondernemers. In de Expeditie worden dingen bedacht en gemaakt, wordt kennis en overhead gedeeld, komen allianties tot stand en staan alle deuren (figuurlijk) open voor samenwerking.
De werking van de Expeditie wordt gedragen door de permanente Expeditieleden, die waar mogelijk ruimte maken voor andere en/of tijdelijke partners.

Ontmoetingsplaats Dok Noord

De Expeditie trekt partners aan met brede visie en open vizier en een voorkeur voor lage drempels, avontuur en grensverleggend werken. Daarbij vormt de dynamiek van de buurt een belangrijke bron van inspiratie voor de partners van De Expeditie. De Expeditie is de plek van waaruit de evolutie van Dok Noord kan volgen en waar bewoners en bezoekers mekaar kunnen ontmoeten.
De Expeditie ziet het ook als zijn taak om onderdak te bieden aan initiatieven die de cohesie van de buurt kunnen bevorderen en zet regelmatig de deuren open voor buurt en stad.
De Expeditie ontwikkelt zich als werkplaats het hart van dat nieuwe stadsdeel en ziet de locatie als een katalysator voor het sociale, culturele en creatieve weefsel van Dok Noord.