De Expeditie vzw zoekt een halftijds (M/V) Coördinator exploitatie en dagelijkse werking van de expeditie (50%).

De Expeditie is een open en toegankelijke werk- en ontmoetingsplek voor artiesten, organisaties en burgers in Gent (voormalige ACEC site in GENT, Dok-Noord) . Complementaire artistieke, creatieve en sociale organisaties werken er gedreven en efficiënt samen. De Expeditie huisvest (socio-)culturele organisaties : Cie Cecilia, Vrede vzw, aifoon, JES, Victoria Deluxe, Miramiro en Circuscentrum.


De Expeditie biedt werk- en presentatieruimte aan artiesten en organisaties waarbij flexibel wordt ingespeeld op noden inzake ruimte. Binnen de Expeditie worden er verschillend culturele en socio-artistieke activiteiten georganiseerd. De Expeditie zorgt daarbij voor de infrastructurele én logistieke onderbouw en biedt tegelijkertijd een platform aan de diverse inwonende organisaties.

De Expeditie trekt partners aan met een brede maatschappelijke visie en heeft een voorkeur voor lage drempels, avontuur en grensverleggend werken.

De dynamiek van de buurt en stad vormen een belangrijke bron van inspiratie voor de partners van De Expeditie. De Expeditie ziet de locatie als een katalysator voor het sociale, culturele en creatieve weefsel van Dok Noord en brede omgeving.

De Expeditie werft een halftijdse medewerker aan met een contract van onbepaalde duur.

Je taken:

Algemeen: in nauwe samenwerking met de medewerkers en bewoners van de expeditie de werking/exploitatie van de Expeditie verder uitbouwen.

Verantwoordelijkheden:

Vaardigheden:

Wat wij vragen:

De Expeditie biedt:

Interesse:

Stuur je motivatiebrief, CV en referenties vóór 11 februari 2018 naar de Expeditie vzw , Dok Noord 4F, 9000 Gent of via info@de-expeditie.be

Procedure:

We starten met de selectie na het verlopen van de uiterste sollicitatiedatum en brengen je sowieso op de hoogte van het resultaat. De kandidaten die we graag willen ontmoeten voor een gesprek worden telefonisch uitgenodigd. De kandidaten die niet weerhouden zijn, ontvangen van ons een e-mail of een brief.